За улеснение на нашите клиенти предлагаме няколко линка към:

Адвокатите в България:

https://advokatibg.info/index.php

Нотариусите в България:

https://www.lex.bg/bg/notaries

Агенция по вписванията:

http://www.registryagency.bg/bg/

Министерство на правосъдието:

http://www.justice.government.bg/

Министерство на регионалното развитие и благоустройство:

http://www.mrrb.government.bg/

Община Велико Търново

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/